Skoletjeneste

 • Skoletjeneste

  4 spændende temaer

Skoletjeneste

Skoletjenesten i GIVSKUD ZOO kan kontaktes på booking@givskudzoo.dk.
Du kan læse mere om skoletjenesten her.

Undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med udstillingen “Tilbage til istiden” af skoletjenesterne på Naturhistorisk Museum i Aarhus og i Aalborg Zoo.
Udstillingen er blevet til gennem et samarbejde mellem de to attraktioner og med støtte fra Nordea-fonden.

Fag der kan gøre brug af materialet

Undervisningsmaterialet kan bruges, hvor det findes hensigtsmæssigt, men er fra vores side tænkt til at kunne bruges i:

 • Dansk (fra 1. klasse)
 • Natur og teknik (fra 2. klasse)
 • Biologi (fra 7. klasse)
 • Geografi (fra 7. klasse)
 • Fysik/kemi (fra 7. klasse)

4 temaer i udstillingerne

Undervisningsmaterialet beskæftiger sig med følgende emner:

 1. Landskabsdannelse
 2. Klimaforandringer
 3. Planter og dyr
 4. Mennesket

Indeholder:

Undervisningsmaterialet indeholder:

 • Introduktion til landskabsdannelse, herunder grundviden om jordtyper, afsmeltning af is og landskabsfænomener
 • Øvelser, der giver eleverne forståelse for landskabsdannelse og istidens indflydelse på landskabet i dag
 • Arbejdsspørgsmål, der får eleverne til at reflektere og perspektivere øvelserne med virkeligheden

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Opgavematerialet indeholder øvelser, der giver viden om det danske landskabs forandring fra istid til nutid.

Materialet henvender sig til elever i mellemtrin, udskoling og gymnasium og kan bruges i forbindelse med læren om istiden og istidens effekt på landskabet i dag.

De forskellige opgaver og arbejdsspørgsmål kan understøtte elevernes viden om landskabets opbygning og regnvandets vej fra undergrund til grundvand.

Målgrupper

Mellemtrin
Udskoling
Gymnasier

Print materiale til undervisning

Forsøgsvejledninger:

5-1-Nedsivning

6-1-Is

7-1A-Dødishuller

7-2B-Dødishuller

Andet materiale:

Sten-bestemmelsesark

Sten-banko

Indeholder:

Undervisningsmaterialet indeholder:

 • Introduktion til klimaforandringer i tid og rum
 • Øvelser, der giver eleverne forståelse for klimaforandringer og drivhuseffekten
 • Grundviden om drivhuseffekten og drivhusgassen CO2

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Opgavematerialet indeholder øvelser relateret til klimaforandringer på Jorden.

Materialet henvender sig til elever i udskoling og gymnasium og kan bruges til læren om klimaforandringer, drivhuseffekt og drivhusgasser.

De forskellige opgaver kan understøtte elevernes forståelse af solens betydning for klimaet på Jorden samt hvad der sker af klimaforandringer, når solens varme pga. drivhusgasser ikke kan forsvinde tilbage ud i verdensrummet.

Målgrupper

Udskoling
Gymnasier

Print materiale til undervisning

Forsøgsvejledninger:

1-1B-Milankovitch

2-1-Albedo

3-1-Drivhus

3-2-CO2

Indeholder:

Undervisningsmaterialet indeholder:

 • Introduktion til istiden og de dyr, der levede i istiden
 • Opgaver omkring dyrenes særlige kendetegn og tilpasning til det kolde klima
 • Indblik i dyrenes levevilkår – føde, tilpasning, adfærd og geografisk herkomst
 • Baggrundsinformation om de mennesker, der levede i istiden – rensdyrjægerne
 • Krydsord og andre spændende opgaver

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Opgavematerialet introducerer istiden og de dyr, der levede i istiden for mere end 10.000 år siden.

Materialet henvender sig til elever i mellemtrin og udskoling og kan bruges til læren om dyrs tilpasning i forhold til naturen og hinanden under istiden.

De forskellige opgaver og aktiviteter kan understøtte elevernes oplevelse og forståelse af den natur, der omgiver os samt naturens historie og de forandringer, der er sket med dyr og natur siden istiden.

 • 4. Mennesket

  Fra neandertaler til det moderne menneske

  Book i Aarhus

Indeholder:

Materialet giver:

 • Introduktion til Hamburgkulturen – en historie om de første mennesker i Danmark
 • Baggrundsinformation om den særlige jægerstenalderkultur – Hamburgkulturen
 • Indblik i levevilkårene f.eks. brug af ild og maden i den sene stenalder
 • Opgaver omkring rensdyrjægeren og dyrenes evne til klimatilpasning
 • Tip en 13’ner

Beskrivelse af undervisningsforløbet

Inspirationsmaterialet introducerer de første mennesker, som kom til Danmark for 14.200 år siden – i materialet kaldet ”rensdyrjægerne”.

Materialet om Hamburgkulturen kan bruges til at lære og snakke om menneskernes levevilkår og samspillet med naturen under istiden.

De forskellige opgaver og aktiviteter kan understøtte elevernes oplevelse og forståelse af, hvordan mennesker har levet og påvirket naturen – for eksempel ved at udnytte både dyr, planter og flint.