Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tilbagetilistiden.nu/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Lokale spor i landskabet Vejle Kommune – Tilbage til istiden

Lokale spor i landskabet Vejle Kommune

Lokale spor i landskabet Vejle Kommune

På sporet af istiden lokalt. Med tunneldal, dødislandskaber, erosionsdale, morænebakker og flade sletter er Vejle-området fyldt med spor efter istiden.

Vork Bakker – et markant dødislandskab med lavninger, søer og moser

Gletsjerne efterlod sig nogen gange store klumper af is, der blev begravet af grus, sand og ler.  Her kunne isklumperne ligge begravet i hundredvis af år uden at smelte – vi kalder det derfor dødis. Når dødisen smeltede skabte det lavninger i landskabet, der sidenhen er fyldt med grundvand og blevet til søer og moser.

Gå en tur i Vork Bakker

Start en rundtur ved Vingsted Hotel, eller ved Ravningbroen hvor Tørskindvej krydser Ravningvej.

Ca. 8 km.

Find hele ruten her

Fotograf: Jan Kofoed Winther.

Grejs ådal – en erosionsdal

Ved det sidste isfremstød for ca. 18.000 år siden, lå israndslinjen syd for Grejs og vest for Vejle. Foran isen strømmede smeltevandet fra gletsjeren og dannede en større issø – ’Bøgager Issø’. Søen blev tømt i et dramatisk dæmningsbrud, hvor vandmasserne med voldsom kraft eroderede sig vej ud i Vejle Ådal og skabte begyndelsen til Grejsdalen mellem Grejs by og Vejle.

Gå en tur rundt i Grejsdalen

Og oplev Danmarks Schweiz – den dybeste ådal med skråninger der er 50-70 m. høje.

Find hele ruten her.

Fotograf: COLOURBOX.

Vejle ådal – Runkenbjerg

Vejle Ådal er en karakteristisk tunneldal, og du skal forestille dig, at dalen er skabt af mange mindre smeltevandsstrømme der løb med stort tryk under isen. Gradvist har de gnavet sig ned i underlaget. Imellem disse smeltevandsstrømme er rester af ældre aflejringer bevaret som rygge eller aflange bakker i dalbunden. Runkenbjerg er sådan en erosionsrest.

Gå en tur i Vejle ådal

Og oplev nogle af de flotteste og mest storslåede udsigter fra Runkenbjerg – en falsk bakke i landskabet.

Find hele ruten her.

Fotograf: Mads Fjeldsø.

Skibet issø

Da isen smeltede tilbage voksede store søer af smeltevand frem mellem isfronten, ådalens sider og bakkerne. I disse tidligere issø-bassiner kan du i dag se at dalbunden er helt flad og udjævnet af vandet.

I Vejle Ådal har ligget tre store issøer: Spjarup, Vingsted-Vork og Skibet Issø.

Gå en tur rundt i Kongens Kær

Og oplev den flade ådal – her lå Skibet Issø.

Find hele ruten her.

Fotograf: Mads Fjeldsø.

Store helvedeshul – et af Danmarks største og stejleste dødishuller

Når du kigger udover Store Helvedeshul i Sønderskoven, er det ikke svært at forestille sig de enorme isklumper, der blev efterladt, da gletsjerne trak sig tilbage. Her lå isklumperne i hundredvis af år og smeltede kun langsomt bort. Hvor de lå er i dag mose og søer.

Gå en tur rundt om Store Helvedeshul

Og oplev et af de mest markante dødishuller i Danmark.

Find hele ruten her.

Fotograf: Mads Fjeldsø.

Hvidbjerg

Ved Hvidbjerg Klint ser du Danmarks eneste østvendte sandklit. Klinten er ca. 34 meter høj, og kun de øverste 12 m. er istidsaflejringer og klitter skabt efter istiden. De nederste 22 m er opbygget af lag der er 22 millioner år gamle – den gang var Vejle Fjord et vadehav med subtropisk klima og med bevoksninger af mangrove- og sumpskove langs med kysten.

Gå en tur ved kysten

Og oplev et landskab med jordprofiler der er 22 millioner år gamle.

Du finder Hvidbjerg Strand på Hvidbjergvej 46, 7080 Børkop.

Del din istidsoplevelse

En stor tak til…

Der skal lyde en stor tak til Natur og Friluftsliv i Vejle Kommune, der har udarbejdet disse istidsruter til glæde for os alle.

Fotograf: Mads Fjeldsø.