Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tilbagetilistiden.nu/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Istidslandskab i Nordjylland – Tilbage til istiden

Istidslandskab i Nordjylland

Istidslandskab i Nordjylland

Nordjylland har igennem istiderne været meget påvirket af isens bevægelser, og i mellemistiderne har Vendsyssel været dækket af hav, hvor kun de højeste punkter stak op som øer. Du kan stadig se disse spor efter istiden, og fornemme isens voldsomme kræfter ved at besøge stederne, og samtidig får du en flot og spændende naturoplevelse. Brug breddegrad (B) og længdegrad (L) til at finde hen til stederne de kan sættes ind i eksempelvis Google Maps.

Lodbjergkystklint

Ved kysten lidt syd for Lodbjerg Fyr ligger sorte næse, som stedet kaldes i folkemunde. Isen har skubbet det nederst sorte lag af 25 mio. år gammelt glimmerler op i de overliggende lag af moræneler og flyvesand.

B: 56.823489° L: 8.263373°

Atterhøj ved Nors Sø

Atterhøj ligger ved en af Danmarks reneste søer, nemlig karstsøen Nors Sø. Atterhøj er en del af den gamle stenalderhavsskrænt, som tydeligt kan ses langs søens sydlige bred og på nordsiden ved Isbjerg.

B: 57.028011° L: 8.593006° (P-plads på sydsiden)

B: 57.040877° L: 8.616212° (P-plads ved Isbjerg)

Mulbjergene ved Lille Vildmose

Mulbjergene mellem Lille Vildmose og Kattegatkysten er typiske morænebakker. De blev skabt under sidste istid, og de lå som øer ud for stenalderhavets kyst. I dag danner de kystlinje for det bagved liggende moseområde.

B: 56.909581° L: 10.260688°

Sebbersund & Skt. Nikolaj Bjerg

Skt. Nikolaj Bjerg ved Sebbersund er en morænebakke skabt under sidste istid. Oprindeligt lå den som en ø i Limfjorden. På grund af erosion (nedslidning af jordoverfladen ved at varme, kulde, nedbør, vand, is eller vind forårsager opløsning, bortslidning eller smuldring af jordlag eller bjergarter og fører det frigjorte materiale bort) og landhævninger ligger bjerget i dag på det smalle, sandede næs.

B: 56.957497° L: 9.564287°

Uhrehøje

Tandrup sø er et dødishul i Uhrehøje Plantage. Da isen trak sig tilbage, brækkede store blokke af isen, som sidenhen blev dækket af smeltevandsaflejringer. Her lå blokkene nedfrosset i lang tid, inden temperaturstigningen formåede at smelte dem, og dødishullerne lå tilbage som søer.

B: 56.797450° L: 9.259185° (P-plads)

Louns

Landskabet på Louns-halvøen blev formet under sidste istid, hvor isen aflejrede store bløde bakker, og hvor smeltevand dannede store erosionsdale.

B: 56.681988° L: 9.178235° (P-plads)

Næsby dale

Næsby dale, til højre i billedet, er en V-formet erosionsdal, hvor det rindende vand siden istiden har skåret sig ned i det højtliggende morænelandskab på sin vej mod havet.

B: 56.911679° L: 9.180500° (P-Plads)

B: 56.911624° L: 9.175639° (Erosionsdal)

Gravlev Ådal

I takt med at isen smeltede efter sidste istid, steg havet og trængte langt op i Gravlev Ådal, der således blev en del af Limfjorden. Siden hævede landet sig, og vandet trak sig tilbage, men efterlod åen og en sø på ca. 65 ha midt i ådalen.

B: 56.834721° L: 9.825346°

Poulstrup Sø

Det bakkede landskab ved Poulstrup Sø blev formet under sidste istid for mere end 10.000 år siden. Søen er et meget klassisk dødishul. Vanddybden er i dag kun et par meter, fordi bunden er dækket af et tykt dyndlag, men den egentlige bund ligger 18 m under vandoverfladen.

B: 56.975874° L: 9.928658°

Ravnkilde

Ravnkilden er en sumpkilde med en række små væld, som hurtigt samles til et hastigt strømmende vandløb, som giver 85 liter i sekundet. Kilden er, sammen med andre kilder ved Rebild Bakker, kendt for nogle sjældne insekter (bl.a. vårfluer), som lige efter istiden var vidt udbredt. Kildens vand er konstant 7-8 grader året rundt, og det gjorde det muligt for vårfluerne at overleve klimaændringerne efter istiden. I dag findes de i Danmark kun ved disse kilder, som en slags istidslevn, ellers lever de højt mod nord i Skandinaviens fjeldegne.

B: 56.832913° L: 9.828378°

Rubjerg Knude

Rubjerg Knude er dannet af store gletsjerfremstød under sidste istid. For ca. 28.000 år siden kom isen fra nord og skubbede ler og sandflager op i ca. 40 meters højde. Senere (mellem 25.000-19.000 år siden) blev området igen dækket af is, som kom fra øst. Det gjorde, at der oven på leret blev aflejret grus og småsten.

B: 57.448910° L: 9.774361°

Rebild Bakker

Rebild Bakker er såkaldt falske bakker skabt af erosionskløfter. Erosionskløfterne er dannet af smeltevand, der skar sig ned i det vegetationsløse landskab lige efter isens afsmeltning for 8-10.000 år siden.

B: 56.831895° L: 9.843068°

Nymøllevej, den nordlige del af Jyske Aas

Jyske Ås er, trods navnet, ikke en ås, men en randmoræne, som er skubbet op af isen. De stejle skrænter ved Nymøllevej, som isen og smeltevandet har skabt for ca. 18.000-20.000 år siden, har i dag en meget varieret flora.

Fra P. pladsen på Nymøllevej kan man mod nord se ned over slugterne, kikker man mod syd ses Dronninglund Storskov og mod øst ses det flade landskab, som isen har efterladt.

B: 57.303471° L: 10.231460°

Del din istidsoplevelse

En stor tak til…

Der skal lyde en stor tak til Det Nordjyske Naturvejledernetværk, der blandt andre har leveret billeder fra istidslandskabet i Nordjylland.