Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tilbagetilistiden.nu/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Udskoling – Hvad ved vi om istiden? – Tilbage til istiden

Udskoling – Hvad ved vi om istiden?

Hvad ved vi om istiden?

Hvilken type forskning ligger til grund for, at vi kan sige noget om varigheden af de seneste istider? Hvordan har vi fået kendskab til det dyre og planteliv, som levede på mammutsletten, da isen forsvandt for ca. 10.000 år siden. Og hvordan kan forskerne være uenige om, hvorfor mammutten uddøde?

Disse spørgsmål besvares i en meget flot vandreudstilling om den sidste istid og tiden derefter, som Givskud Zoo har fornøjelsen af at præsentere i 2018 og 2019.

I forløbet ”Hvad ved vi om istiden?”, som henvender sig til udskolingen, får eleverne viden om istiderne og tiden efter den sidste istid. Eleverne skal i mindre grupper snakke om, hvilke former for forskning, der kan have tilvejebragt viden om istiderne og plante- og dyrelivet samt menneskets levevis og færden efter sidste istid. Eleverne får også indblik i, hvordan forskning kan give modsat rettede resultater samt konsekvenserne af dette.

Vi skal også forholde os til perspektiver og muligheder i forbindelse med forskernes forsøg på at klone en mammut.

Fællesmål:

Geografi/biologi efter 9. klasse – Undersøgelse – Undersøgelser i naturfag

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag.

Geografi efter 9. klasse – Modellering – Naturgrundlag og levevilkår

Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer.
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper.

Biologi efter 9. klasse – Modellering – Modellering i naturfag

Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling.
Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelser på evolution.

Læringsmål:

Eleverne har kendskab til den forskning, som ligger til grund for vores viden om istiden.
Eleverne kan forholde sig kritisk til perspektiver og mulighederne for at klone en mammut.

Målgruppe: 7.-9. klasse
Varighed: 60 min.
Tidsrum (i åbningssæson): Kl. 9:00-15:00
Tidsrum (udenfor åbningssæson): Kl. 9:00-15:00
Tid på året: Hele året