Warning: Creating default object from empty value in /var/www/tilbagetilistiden.nu/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Mellemtrin – Danmark i istiden – Tilbage til istiden

Mellemtrin – Danmark i istiden

Danmark i istiden

Hvordan har istiden formet det landskab, vi kender i dag og hvad ved vi om de dyr og mennesker, der levede i Danmark, da isen trak sig tilbage for ca. 10.000 år siden?

Disse spørgsmål besvares i en meget flot vandreudstilling om den sidste istid og tiden derefter, som Givskud Zoo har fornøjelsen af at præsentere i 2018 og 2019.

I forløbet ”Danmark i istiden” som henvender sig til mellemtrinnet, tager vi udgangspunkt i en indendørs udstilling om istiden. Her snakker vi om, hvad en istid er for noget, og hvordan man vha. is-kerner fra indlandsisen på Grønland kan sige noget om varigheden af de perioder, hvor Danmark har været dækket af is. I ”sandkassen” ser vi på, hvordan vand og is har formet det landskab vi ser i dag.

Undervejs lærer vi om dyre- og plantelivet på mammutsteppen og om hvordan mennesker har kunnet leve i det barske klima, som herskede efter sidste istid. Vi møder også uldhårsnæsehorn, mammutter og sabelkatte i naturlig størrelse og taler om, hvordan disse imponerende dyr var tilpasset livet på mammutsteppen og hvorfor de ikke længere findes på jorden.

Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse – Modellering – Mennesket

Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

Natur/teknologi efter 6. klasse – Modellering – Modellering i naturfag

Eleven kan anvende sammensatte modeller til beskrivelse af processer.
Eleven har viden om sammensatte modeller.

Natur/teknologi efter 6. klasse – Perspektivering – Jordklodens forandringer

Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark.
Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning af landskabsdannelse.

Læringsmål:

Eleverne har kendskab til de sidste istider og kan beskrive hvordan den sidste istid har været med til at forme landskabet i Danmark.
Eleverne har kendskab til mammutsteppen og kan fortælle om dyrelivet efter sidste istid.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Varighed: 60 min.
Tidsrum (i åbningssæson): Kl. 9:00-15:00
Tidsrum (udenfor åbningssæson): Kl. 9:00-15:00
Tid på året: Hele året